0917 469 978 | 0907 705 386

„Za 18 rokov viac než 6.000 spokojných klientov, vlastná učebňa, cvičisko, trpezliví a ohľaduplní inštruktori.“
„Staňte sa aj vy jedným z našich úspešných absolventov!“

PREČO MY?

1., Za sumu, ktorú u nás zaplatíte za kurz, dostanete plný výcvik stanovený učebnými osnovami, ako i všetky potrebné materiály.

2., Inštruktori pracujú len pre našu autoškolu, sú profesionáli s praxou, trpezliví a pripravení prispôsobiť termíny jázd Vašim požiadavkám.3., Vždy sa snažíme dosiahnuť čo najlepšie výsledky, čoho dôkazom sú hlavne vysoká úspešnosť našich žiakov na skúškach a ich spokojnosť.

4., Našou prioritou je kvalita a nie kvantita.

5.,Poskytujeme výcvik na vysokej úrovni.

Na čo si dávať pozor:

 

Niektoré autoškoly v snahe získať čo najviac žiakov ponúkajú na prvý pohľad veľmi výhodnú, ale z ekonomického hľadiska ťažko realizovateľnú cenu. Aj takáto autoškola pritom istotne bude chcieť zarobiť. Ako sa to dá dosiahnuť ?

1., Nízka vstupná cena, ale neprimerane vysoká cena za opravné skúšky. Toto však bohužiaľ zistíte až v samotnom závere.

2., Neodjazdenie všetkých zákonom stanovených jázd. Pre skupinu B ( osobný automobil ) musíte odjazdiť: 37 vyučovacích hodín, tj. 1vyučovacia hodina je 45 minút.

a) pokiaľ AŠ nemá trenažér musíte odjazdiť 8 hodín na cvičisku a 29 hodín v premávke.

b) pokiaľ AŠ má trenažér sú 2 možnosti: 6 hodín na trenažéri a 31 hodín v premávke alebo 4hodiny na trenažéri, 4 hodiny na cvičisku a 29 hodín v premávke.

Treba si uvedomiť, že vy ste zákazník, ktorý si platí a chce dostať to, na čo má zo zákona nárok. Aj pri tankovaní, keď si zaplatíte za plnú nádrž, tak budete chcieť natankovať plnú nádrž a nie iba do polovice, prípadne tretiny.

3., Záznamník praktického výcviku ( preukážku ) musí žiak dostať na prvej hodine praktickej jazdy a tú musí mať stále pri sebe. Pred každou jazdou odovzdá preukážku spolu s  občianskym preukazom inštruktorovi, ten žiaka zapíše do výkazu a po skončení jazdy mu zapíše jazdu do preukážky a žiak sa mu do výkazu podpíše. Samozrejme mu preukážku vráti i s občianskym preukazom! To je vlastne jediný doklad, ako si žiak môže skontrolovať, koľko má skutočne odjazdených hodín a koľko mu ich ešte chýba.

 

Na záver:

Takže už Vám len zaželať vybrať si tú správnu autoškolu. Uvedomte si, že za volantom vozidla budete sami a vozidlo má len jeden volant. Áno, cena určite zohráva veľkú úlohu pri výbere autoškoly, avšak určite by nemala byť smerodajná. Je potrebné si uvedomiť, že autoškolu si robíme len raz v živote, a preto je dôležité venovať jej výberu trošku viac času. Čo sa naučíte v autoškole, použijete na skúške a najmä potom v cestnej premávke. Dbajte na výber autoškoly, počúvajte pozorne svojho inštruktora a dôverujte mu.

Autoškola LUMIST Vám praje, aby ste so získaným vodičským oprávnením šoférovali autá Vašich snov, aby pre Vás šoférovanie bolo radosťou a aby ste vždy bezpečne došli do cieľa. Pamätajte si, že lepšie je v živote stratiť 5minút, ako pre 5 minút stratiť celý život!ikona1

 AKTUALITY

06.09.2021
Termíny nových kurzov:

  • Nový kurz pre uchádzačov o vodičské oprávnenie sa bude otvárať v pondelok 20.09.2021 o 15:00 a v stredu 22.09.2021 o 15:00.
  • Už teraz sa môžete nahlasovať do nového kurzu telefonicky na číslo 0917 469978 alebo mailom na autoskola@lumist.sk.
  • Už je možné vykonávať praktický výcvik i teoretickú výučbu.
  • Učebňa bude do odvolania zatvorená.

Podľa uznesenia vlády SR č. 203/2021 (bod B.1. ods. 35) zo dňa 16. apríla 2021, sa s účinnosťou od 19. apríla 2021, obmedzuje sloboda pohybu a pobytu so zákazom vychádzania na území Slovenskej republiky v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod., pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na absolvovanie kurzu alebo skúšok a cestu späť v rámci autoškoly alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ak sa účastník kurzu preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a podľa § 2 ods. 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 186/2021 V. v. SR sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

  1. účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu,
  2. po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
  3. pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri  takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
  4. počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
  5. zabezpečiť aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúškach na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.


V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ NA ČÍSLE 0917 469978 ALEBO MAILOM.


           

Autoškola LUMIST

Športovcov 340
Považská Bystrica

tel.: 0917 469 978
tel.: 0907 705 386

Otváracie hodiny:


miro stano michal

© 2021 autoškola Lumist | Všetky práva vyhradené. | inCUBE MEDIA