0917 469 978 | 0907 705 386

„Za 18 rokov viac než 6.000 spokojných klientov, vlastná učebňa, cvičisko, trpezliví a ohľaduplní inštruktori.“
„Staňte sa aj vy jedným z našich úspešných absolventov!“

PREČO MY?

1., Za sumu, ktorú u nás zaplatíte za kurz, dostanete plný výcvik stanovený učebnými osnovami, ako i všetky potrebné materiály.

2., Inštruktori pracujú len pre našu autoškolu, sú profesionáli s praxou, trpezliví a pripravení prispôsobiť termíny jázd Vašim požiadavkám.3., Vždy sa snažíme dosiahnuť čo najlepšie výsledky, čoho dôkazom sú hlavne vysoká úspešnosť našich žiakov na skúškach a ich spokojnosť.

4., Našou prioritou je kvalita a nie kvantita.

5.,Poskytujeme výcvik na vysokej úrovni.

Lumist


ikona1

 AKTUALITY

06.09.2021
Termíny nových kurzov:

  • Nový kurz pre uchádzačov o vodičské oprávnenie sa bude otvárať v pondelok 20.09.2021 o 15:00 a v stredu 22.09.2021 o 15:00.
  • Už teraz sa môžete nahlasovať do nového kurzu telefonicky na číslo 0917 469978 alebo mailom na autoskola@lumist.sk.
  • Už je možné vykonávať praktický výcvik i teoretickú výučbu.
  • Učebňa bude do odvolania zatvorená.

Podľa uznesenia vlády SR č. 203/2021 (bod B.1. ods. 35) zo dňa 16. apríla 2021, sa s účinnosťou od 19. apríla 2021, obmedzuje sloboda pohybu a pobytu so zákazom vychádzania na území Slovenskej republiky v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod., pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na absolvovanie kurzu alebo skúšok a cestu späť v rámci autoškoly alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ak sa účastník kurzu preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a podľa § 2 ods. 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 186/2021 V. v. SR sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

  1. účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu,
  2. po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
  3. pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri  takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
  4. počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
  5. zabezpečiť aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúškach na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.


V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ NA ČÍSLE 0917 469978 ALEBO MAILOM.


           

Autoškola LUMIST

Športovcov 340
Považská Bystrica

tel.: 0917 469 978
tel.: 0907 705 386

Otváracie hodiny:


miro stano michal

© 2021 autoškola Lumist | Všetky práva vyhradené. | inCUBE MEDIA